Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

NAGRZEWNICE

 1. W jakiej maksymalnej temperaturze otoczenia mogą pracować nagrzewnice?
  Odpowiedź: Nagrzewnice MASTER mogą pracować w temperaturze otoczenia do 35 °C. 
   
 2. Czy oprócz czystego powietrza nie ma różnicy między nagrzewnicą z odprowadzeniem spalin a nagrzewnicą bez odprowadzenia spalin?
  Odpowiedź: Nagrzewnice MASTER z odprowadzaniem spalin mają inną konstrukcję komory spalania (zamkniętą) w porównaniu z modelami bez odprowadzania spalin. Co za tym idzie, nagrzewnice z odprowadzaniem spalin mają inną temperaturę na wylocie – znacznie niższą niż w modelach bez odprowadzania spalin – to jest najistotniejsza różnica pomiędzy tymi urządzeniami. 
   
 3. Czy w nagrzewnicach olejowych MASTER AIRBUS z odprowadzaniem spalin jest różnica w temperaturze przy zastosowaniu wylotu 4-drożnego?
  Odpowiedź: Tak, 4-drożne wyloty mają mniejszą temperaturę na wylocie niż wyloty 1-drożne. 
   
 4. Jaka jest bezpieczna odległość umiejscowienia nagrzewnic gazowych MASTER od innych przedmiotów?
  Odpowiedź: Bezpieczna odległość to 2,5m od materiałów łatwopalnych oraz 2m od ścian i innych przedmiotów. 
   
 5. Jak zapewnić odpowiednią wentylację do pracy nagrzewnic gazowych MASTER?
  Odpowiedź: Aby wentylacja była odpowiednia należy stosować otwór wentylacyjny o średnicy 25 cm² na każdy 1kW mocy grzewczej. Minimalna średnica otworu to 250 cm². 
   
 6. Dokonaliśmy zakupu nagrzewnic olejowych MASTER, proszę o podanie wskaźników emisyjnych – jako danych potrzebnych do opłat za korzystanie ze środowiska.
  Odpowiedź: Urządzenia należą do klasyfikacji "Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane." 
   

  OSUSZACZE
   
 7. Klient przysłał nam dzisiaj artykuł w którym jest napisane, że woda zbierana przez osuszacze jest wodą destylowaną, czy jest to prawda?
  Odpowiedź: Biorąc pod uwagę cały proces jakiemu towarzyszy powstawanie wody destylowanej teoria ta jest trochę naciągnięta. Natomiast faktycznie kondensat zebrany z osuszaczy jest na tyle „miękki”, iż możemy go użyć np. do żelazka. 
   
 8. Czy po wyłamaniu zaślepki w osuszaczu, np. MASTER DH720 jest możliwość, aby potem odprowadzać wodę z powrotem do zbiornika?
  Odpowiedź: Tak, wystarczy jedynie odłączyć przewód, którym odprowadzana była woda na zewnątrz. 
   
 9. Czy do osuszacza MASTER DH752 można podłączyć przewód (pompkę?), który odprowadza skropliny na zewnątrz?
  Odpowiedź: Tak, można podłączyć gumowy wąż do odprowadzania skroplin. Aby to zrobić należy wyjąć zbiornik, otworzyć zawór spustowy na dnie zbiornika, podłączyć do gumowego węża, a następnie ponownie zamontować zbiornik i przeprowadzić wąż przez dno urządzenia. Można również zastosować pompkę, jeżeli skropliny mają być transportowane powyżej poziomu spustu. Polecamy pompkę EDC PANTHER (wcześniej EDC Pacific)
   

  PROMIENNIKI
   
 10. Czy w promienniku MASTER BP13, jest możliwość regulacji wysokości urządzenia?
  Odpowiedź: Nie, nie ma możliwości regulowania wysokości tego urządzenia. 
   

  KLIMATYZATORY
   
 11. Czy jest możliwość ustawienia pracy ciągłej w klimatyzatorze MASTER AC1400E / AC1600E ? Jeżeli tak, to dolną granicą będzie zakres temperatur?
  Odpowiedź: Tak, można ustawić klimatyzator na chłodzenie w trybie ciągłym, jednak temperatura w pomieszczeniu musi mieścić się w zakresie 18-32˚C. 
   
 12. Czy sprężarka w klimatyzatorze powinna być przykręcona maksymalnie czy powinna mieć luzy?
  Odpowiedź: Nie powinna być dokręcana na maksimum, gumy pod kompresorem muszą trochę pracować. 
   
 13. Czy można przedłużać rurę odprowadzającą ciepłe powietrze w klimatyzatorach przenośnych MASTER?
  Odpowiedź: Nie, nie można. 
   
 14. W klimatyzatorach MASTER, co jaki czas należy opróżniać zbiornik z wodą?
  Odpowiedź: Średnio raz na dobę. 
   

  BIOCOOLERY / KLIMATYZERY
   
 15. Czy ze względu na stałą wilgotność paneli celulozowych z klimatyzerów/biocoolerów MASTER nie wydobywa się po pewnym czasie odór?
  Odpowiedź: Nie mieliśmy takich sygnałów. Można jednak dodać do wody na przykład olejek zapachowy, ale musi on być na bazie alkoholu, tak żeby w całości odparował. 
   
 16. Co się stanie gdy w czasie pracy klimatyzera ewaporacyjnego skończy się w nim woda? Czy urządzenie się wyłączy czy może ulec uszkodzeniu?
  Odpowiedź: Gdy w urządzeniu skończy się woda pływak opadnie i wyłączy pompę wody. Będzie działał tylko wentylator, a na wyświetlacza zacznie migać kontrolka pokazująca brak wody w zbiorniku. Należy dolać wody i urządzenie zacznie działać na nowo.