Co zrobić po zalaniu mieszkania?

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej jak możemy Ci pomóc.

Podstawowe czynności po zalaniu w wyniku awarii.

zalane mieszkanie jak osuszyć i co robić?
Zalane mieszkanie.

W sytuacji gdy doszło już do zalania Twojego mieszkania, budynku czy innego pomieszczenia powinniśmy nade wszystko jak najszybciej ustalić przyczynę zalania. Przyczyny mogą być różne – zalanie mieszkania przez sąsiada czy własne roztargnienie wskutek odkręconego kranu czy zamarzniętej rury w okresie zimowym. Inne przyczyny to awarie instalacji grzewczych i sanitarnych, a także awarie sprzętów domowych. Nieszczelność w pralce czy zmywarce, pęknięte rury czy przeciekający brodzik to niestety dość częste przyczyny zalań.
Kolejny ważny krok zabezpieczeniu zmieszczeń ustaleniu i przyczyny to udokumentowanie strat i zniszczeń. To istotne, aby móc starać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania.

Od czego zacząć?

W sytuacji gdy nasz lokal jest ubezpieczony, to powinniśmy skontaktować się z naszym ubezpieczycielem. Powinien on przekazać informacje jaką dokumentację będziemy musieć przygotować do zgłoszenia szkody. My zalecamy aby wykonać zdjęcia lub nagrania obrazujące zniszczone mienie oraz skalę strat. Jeśli mieszkanie zostało zalane z winy osoby trzeciej np. sąsiada to zalecamy sporządzenie protokołu strat w jego obecności i z jego podpisem. Tak samo dotyczy szkód wyrządzonych z powodu zaniedbań wspólnoty lub zarządcy budynku. Protokół sporządzamy wówczas w obecności przedstawiciela zarządcy nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej, jeśli ten podmiot odpowiada za stan techniczny instalacji w budynku.

Celem określenia winowajcy zalania niezbędne jest określenie przyczyny wystąpienia awarii. Jeśli jest to mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub bloku i przyczyna zalania wystąpiła w pionowej instalacji wodnej, to możemy przypuszczać, że wina leży po stronie zarządcy budynku lub wspólnoty mieszkaniowej. Piony wodociągowe i wszelkie instalacje doprowadzające wodę do naszego mieszkania oraz instalacje odprowadzające ścieki należą do części wspólnej nieruchomości. Według Ustawy o własności lokali za stan techniczny części wspólnych budynku odpowiada wspólnota lub wybrany przez nią zarządca budynku.
Natomiast jeśli przyczyna problemu wystąpiła w poziomej części instalacji wodnej, to wina leży po naszej stronie albo stronie sąsiada. Granicę odpowiedzialności za stan instalacji wodnej pomiędzy wspólnotą (lub wybranym przez nią zarządcą), a lokatorami powinny wyznaczać zamontowane przy pionach zawory odcinające.

O czym należy pamiętać?

Gdy zdarzy się, że nasze mieszkanie zostanie zalane, to zajmijmy się przede wszystkim zabezpieczeniem nieruchomości i zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji. Wcześniej możemy podjąć również działania prewencyjne i samodzielnie co jakiś czas sprawdzać, czy nic w naszym mieszkaniu nie cieknie. Natomiast decydując się na skorzystanie z oferty ubezpieczeniowej poświęćmy trochę na czasu na dokładną lekturę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) i sprawdźmy, na jakie odszkodowanie za zalanie mieszkania możemy liczyć i jakie czynności musimy w tym celu wykonać. Pamiętajmy również, aby nie dać się zwieść reklamom firm ubezpieczeniowych, ponieważ często proponowane zapisy umów skutkują znacznie  inną ofertą niż ta prezentowana w folderach reklamowych.

Jak uzyskać odszkodowanie po zalaniu?

Jeśli posiadamy dokumentację zdjęciową zniszczeń oraz stwierdzoną przyczynę zalania mieszkania, to w obecności odpowiedniej osoby powinniśmy sporządzić protokół strat. Posiadając gotowe materiały dowodowe i wiedząc kto jest winnym powstałych zniszczeń możemy wystąpić do tej osoby (lub jej ubezpieczyciela) o odszkodowanie za zalanie mieszkania.
Natomiast jeśli przyczyną zalania mieszkania była nasza nieuwaga lub zaniedbania, to możemy zwrócić się o pomoc do firmy ubezpieczeniowej, która ubezpiecza daną nieruchomość, w tym wypadku naszą.

W sytuacji gdzie winowajcą jest osoba trzecia np. sąsiad to fakt, że jest on ubezpieczony wcale nie musi oznaczać, że odszkodowanie zostanie nam przyznane. Firma ubezpieczeniowa sprawdzi, powód zalania oraz określi czy winna jest wskazana przez nas osoba. Jeśli tak nie jest, to nie otrzymamy żadnych pieniędzy z ubezpieczenia. Wtedy będziemy musieli pokryć straty samodzielnie lub z własnej polisy ubezpieczeniowej. Należy również nadmienić, że niektórzy ubezpieczyciele żądają wynajęcia rzeczoznawcy, który szczegółowo opisze i wyceni zniszczenia powstałe w naszym lokalu.

W sytuacji gdy sąsiad (osoba trzecia) nie posiada polisy ubezpieczeniowej, to mamy prawo żądać odszkodowania bezpośrednio od niego. Procedura wyglądać może jak w poniższej sugestii. Przygotowujemy pisemne wezwanie do zapłaty z dokładnym opisem i wyceną strat, a następnie wysyłamy je do sąsiada listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korzystając z usług Poczty Polskiej. W sytuacji podwójnego nieodebrania awiza przez sąsiada przyjmuje się korespondencje za doręczoną. Jeśli pomimo otrzymania naszego wezwania sąsiad uchyla się od obowiązku naprawienia wyrządzonej nam szkody, to pozostaje nam dochodzenie roszczeń na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym.

Wina za zalanie mieszkania to również niewiedza i zaniedbanie.

Zdecydowanie większość szkód wyrządzana jest nieumyślnie, z niewiedzy lub w wyniku zaniedbań. Trudno oczekiwać, że sąsiad zalał nam umyślnie mieszkanie i doprowadził do zniszczeń lub by wspólnota mieszkaniowa z premedytacją nie dbała o instalację wodną w budynku. Wina nie wynika tylko i wyłącznie z celowych działań. Może to być również zwykłe zaniedbanie, które zostanie uznane przez sąd za winę lub niewiedza. Przykładem zaniedbania jest brak okresowych kontroli instalacji wodnej w bloku przez wyznaczone do tego osoby (np. przedstawicieli wspólnoty, zarządcę czy wynajętego specjalistę). Mieszkańcy nieruchomości mogą zostać również oskarżeni o rażące zaniedbanie – na przykład osoba mieszkająca w lokalu nie zauważa cieknącego kranu czy brodzika, które może doprowadzić do zalania i powstania szkód.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i wykonamy osuszanie mieszkania po zalaniu.