Zasady bezpiecznego stosowania ozonu

Centrum Ozonowania posiada generatory ozonu, które wytwarzają bardzo wysokie stężenia ozonu, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia zwierząt i ludzi. Podczas usługi zostaną Państwo poinformowani o wszelkich niebezpieczeństwach związanych z przeprowadzaną usługą. Zostaną również Państwo poproszeni o odpowiednie przygotowanie pomieszczeń.

  • Zabrania się przebywania ludzi i zwierząt w ozonowanych pomieszczeniach. 
  • Wejście do ozonowanego pomieszczenia może odbyć się w asekuracji pracownika Centrum Ozonowania w ochronnym kombinezonie i wyłącznie z maską ochronną z odpowienim filtem pochałniającym.
  • Po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy wietrzyć przez okres od 20 do 30 minut, zaleca się niewchodzenie do pomieszczenia przed upływem 2 godzin od zakończenia odkażania.

Oddziaływanie ozonu na żywe organizmy

Oddziaływanie Wartość stężenia ozonu Wartość w przelicz. na [mg/m3]
Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy przy ekspozycji 8h 0,05-0,1 ppm 0,107 – 0,2 mg/m3
Wyczuwalność zapachu – średnia 0,02 ppm 0,04 mg/m3
Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie oddechu od 0,1 ppm od 0,2 mg/m3
Zaburzenia oddychania, zmiejszenie przyswajania tlenu, zaburzenia oddychania, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel 0,5-1,00 ppm 1,07-2,14 mg/m3
Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji 1-10ppm 2,14- 21,4 mg/m3
Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm 21,4 mg/m3
Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin 15-20 ppm 32,1-42,8 mg/m3