Jakie są właściwości ozonu?

Ozon jest jednym z najsilniejszych znanych utleniaczy występujących naturalnie – nie tylko chroni całe życie przed szkodliwym wpływem słonecznego promieniowania ultrafioletowego, ale także jest bardzo skuteczny w niszczeniu bakterii, wirusów, grzybów i nieprzyjemnych zapachów.

Ozon jest obecny w górnych partiach atmosfery i powoduje, że niebo ma błękitny kolor. Na wysokości od 25 do 30 km ozon jest wytwarzany przez część widma słonecznego promieniowania ultrafioletowego – istnieje tam w postaci gazu w stężeniu od 10 do 20 ppm. Dzięki tam wysokim stężeniom ozon absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, które jest realnym zagrożeniem życia na Ziemi. Powietrzu którym oddychamy zawiera ozon w bardzo niskich stężeniach (0,001 – 0,003 ppm). Ozon powstaje naturalnie podczas burz wskutek uderzeń pioruna.

Chemiczne właściwości ozonu w porównaniu z tlenem

Właściwość Ozon Tlen
Masa cząsteczkowa 48 32
Kolor jasno niebeski bezbarwny
Zapach zapach po burzy bezwonny
Rozpuszczalność w wodzie (0 ℃) 0.64 0.049
Gęstośc (g/l) 2.144 1.429
Potencjał elektrochemiczny (V) 2.07 1.23

 

Czas połowicznego rozpadu ozonu w powietrzu w zależności od temperatury

Temperatura (℃) Okres półtrwania (powietrze)*
15 30 minut
20 20 minut
25 15 minut
30 12 minut
35 8 minut

* Wartości te są wyznaczone wyłącznie w oparciu o rozkład termiczny ozonu. Nie uwzględniają one wilgotności, aktywności mikrobiologicznej i innych efektów wystepujących w danym środowisku.

Źródło: materiały informacyjne "Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona".