Jak usunąć zagrzybienie i pleśń?

Centrum Ozonowania wykonuje usługi usunięcia grzybów i pleśni metoda chemiczną (trwałe zagrzybienie) wraz z metodą ozonową ( początek zagrzybienia i dezynfekcja).

Technika budownictwa zmieniła się na przestrzeni lat. Moda na montaż szczelnych okien i używanie materiałów budowlanych o niskiej przepuszczalności powietrza spowodowały, że coraz częściej w pomieszczeniach mieszkalnych dochodzi do rozwoju grzybów pleśniowych.

Grzyby domowe powodują dużą uciążliwość i zagrożenie zdrowia człowieka. Większość z nich to patogenne i toksynotwórcze gatunków pleśni, które w korzystnych warunkach rozwoju tworzą na przegrodach budowlanych kolonie tworząc jedno z największych źródeł skażenia otoczenia. Zarodniki grzybów pleśniowych występujących w pomieszczeniach mieszkalnych są przyczyną wielu zmian chorobowych, szczególnie układu oddechowego.
 

Zarodniki niektórych grzybów należą do silnych alergenów, które stanowią duże zagrożenie dla osób z nadwrażliwością i wywołują u nich uczulenia. Ostatnimi laty coraz większe zainteresowanie – również i świata lekarskiego – budzą mykotoksyny, czyli metabolity grzybów, pleśni, szczególnie z klasy grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina) coraz częściej towarzyszących człowiekowi w jego miejscu przebywania – mieszkanie, praca. Mykotoksyny mogą powodować schorzenia szpiku przypominające wstępne okresy białaczek, uszkodzenie wątroby, aż do powstania zmian przedrakowych i nowotworowych. 

Badania przeprowadzone w tzw. „domach rakowych” i „domach białaczkowych” pokazują, że istnieje duża zależność między zagrzybieniem pomieszczeń mieszkalnych, a częstotliwością występowania chorób nowotworowych.

Źródłem kontaktu człowieka z mykotoksynami może być nie tylko skażone powietrze, ale także zainfekowane pożywienie.

Ozon wykazuje silne działanie grzybobójcze. Zaletą odgrzybiania przez ozonowanie pomieszczenia jest to, że zniszczeniu ulegają zarodniki i przetrwalniki grzybów, które zawsze znajdują się w powietrzu, a których usunięcie metodą chemiczną jest w praktyce niespotykane.

Standardowa metoda usuwania zagrzybień i pleśni domowych stosowana w Centrum Ozonowania przebiega następująco. 1. Usunięcie przyczyn zagrzybienia. 2. Osuszanie pomieszczenia (tynki, powietrze) 3. Zastosowania środków chemicznych 4. Ozonowanie pomieszczenia.