Jak długo ozon pozostanie w powietrzu?

Generator ozonu wysyca tlen z pomieszczenia i produkuje ozon. Ozon wytworzony przez generator ozonu zostaje rozprzestrzeniony w pomieszczeniu. Ozon ulega naturalnemu rozpadowi do tlenu. Dzieje się tak poprzez utlenianie oraz poprzez termiczny rozpad ozonu. Stężenie ozonu w pierwszej fazie maleje szybciej, ponieważ następują reakcje utleniania ozonu z bakteriami, wirusami, zarodnikami grzybów, pleśni, zapachami, dymem i innymi. Ponadto na czas rozkładu ozonu ma wpływ temperatura – im wyższa tym szybszy rozpad ozonu. Po oczyszczeniu środowiska przestrzeni degradacja ozonu następuje zgodnie z czasem połowicznego rozpadu ozonu do środowiska, w którym był stosowany.

Centrum Ozonowania uprasza aby zawsze weryfikować wydajność stosowanych generatorów ozonu, niezależnie czy mają one zastosowanie w małych kubaturach np. samochodach czy w magazynach. Ze względu na szybki rozpad ozonu tylko najwydajniejsze generatory są w stanie utrzymać odpowiednie stężenia ozonu w pomieszczeniach przez cały okres wykonywania usługi dezynfekcji.

Długość przeprowadzania skutecznej usługi ozonowania jest min. ściśle zależna od czasu potrzebnego na wytworzenie odpowiedniego stężenia w danej kubaturze. Innymi słowy zbyt słaby generator ozonu na pewno wytworzy zapach ozonu, lecz może być zbyt słaby aby wytworzyć i utrzymać odpowiednie stężenia do dezynfekcji.