Centrum Wiedzy – osuszanie i wilgoć


NORMY WILGOTNOŚCI POWIETRZA :
 
 • RH 10-20% – Powietrze uważa się za suche lecz niezbyt przyjemne, gdyż wysusza skórę i błonę śluzową.
 • RH 40-50% – Uznawana jest za normatywną i przyjazną dla ludzi i otoczenia.
 • RH > 60% – Odczuwa się specyficzny odór, rozmnażają się bakterie, powstaje korozja metali i zbrylają się materiały sypkie, powstają zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych.
 • RH 70% – Powoduje rozwój pleśni i grzybów w materiałach higroskopijnych będących często przyczyna licznych schorzeń i powikłań.
 • RH 80-90% – Powoduje powstawanie procesów gnilnych.

588-1

 
 

METODY OSUSZANIA :
 
 
OSUSZANIE PRZEZ WENTYLACJĘ I OGRZEWANIE

osuszanie przez wentylacje i ogrzewanie

1 – powietrze wyrzucane na zewnątrz
2 – powietrze zasysane
3 – wentylator
4 – grzałka
5 – ogrzane powietrze

Metoda ta polega na podniesieniu temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz jego intensywne wentylowanie. Efektywność tej metody uzależniona jest od warunków zewnętrznych. Jest ona tym skuteczniejsza im temperatura na zewnątrz jest niższa, a wewnątrz osuszanego pomieszczenia wyższa. Z tego względu najlepsze efekty można uzyskać zimą, gorsze wiosną i jesienią, najgorsze a nawet zerowe latem. W przypadku osuszania wilgotnych murów temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 35 ºC ( zbyt wysoka temp. może prowadzić do pęknięć i uszkodzenia muru lub posadzki). Brak odpowiedniej wymiany powietrza (wentylacji) powoduje, że para pochłaniana jest przez bardziej suche partie ścian, sufitów, posadzki.

Wady :

 • stosowanie tej metody wiąże się z wysokimi kosztami (koszt energii elektrycznej przy zastosowaniu nagrzewnic elektrycznych)
 • niska efektywność
 • długi czas osuszania
 • duże zapotrzebowanie na moc grzewczą

 
OSUSZANIE KONDENSACYJNE

Osuszanie kondensacyjne
1 – zasysane wilgotne powietrze
2 – układ filtracyjny

3 – parownik
4 – taca ociekowa

5 – zbiornik skroplin
6 – powietrze osuszone
7 – skraplacz
8 – wentylator
9 – osuszone powietrze

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci (kondensacja). Głównymi elementami osuszaczy kondensacyjnych są :

 • wentylator
 • sprężarka
 • wymienniki (skraplacz, parownik)
 • element rozprężny

Temperatura wypływającego z osuszacza powietrza jest o 3-8 ºC od temperatury zasysanego. Taki wzrost temperatury może powodować szybsze odparowanie wody np. z mokrych ścian. Wraz z wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona. Wydajność osuszaczy kondensacyjnych uzależniona jest od warunków pracy (temperatury i wilgotności) oraz wydajności urządzenia. Jest ona tym wyższa im wyższa jest wartość temp. i wilgotności względnej.

Zalety:

 • zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylację
 • znacznie skracają czas osuszania materiałów budowlanych
 • przyspieszają adaptację pomieszczeń po zalaniu lub powodzi

Sterowanie :

 • w większości przypadków wbudowany higrostat

Zastosowanie :

 • do utrzymywania dogodnych warunków wilgotności w domu, mieszkaniu, biurze
 • przyspiesza adaptację remontowanych pomieszczeń
 • firmy budowlane (podczas prac budowlanych oraz wykończeniowych)
 • przemysł spożywczy, itp.

 
OSUSZANIE ADSORPCYJNE

Osuszanie odsorpcyjne
1 – filtr wlotowy
2 – zasysane wilgotne powietrze
3 – rotor
4 – osuszone powietrze
5 – wentylator
6 – powietrze regeneracyjne (do osuszenia rotora)
7 – nagrzewnica
8 – gorące powietrze regeneracyjne
9 – odrzucane wilgotne powietrze regeneracyjne

Metoda ta polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez pochłanianie jej przez materiał higroskopijny. Do osuszania ta metodą używa się osuszaczy adsorpcyjnych. Głównymi elementami osuszaczy adsorpcyjnych są :

 • rotor (serce osuszacza adsorpcyjnego – jego higroskopijna struktura pochłania wilgoć z powietrza, jest on osuszany przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej, parowej lub wodnej w zależności od typu)
 • wentylatory
 • nagrzewnica

Zalety:

 • możliwość osuszania przy temperaturze powietrza poniżej 0 ºC
 • możliwość osiągniecia wilgotności powietrza do 2%

Sterowanie :

 • za pomocą zewnętrznego higrostatu

Zastosowanie :

 • przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chłodnie, mrożnie itp
 • wypożyczalnie sprzętu budowlanego